Toegankelijkheid BZV-webapplicatie

Provincie Noord-Brabant wil dat iedereen alle informatie op haar website gemakkelijk kan gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid daarvan.

Toegankelijkheidsverklaring

Status toegankelijkheidslabel van Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij - BZV. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Uitgebreide toegankelijkheidsverklaring

Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring publiceren voor iedere website waarvoor zij verantwoordelijk zijn. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen de instantie neemt om toegankelijkheid te borgen, inclusief planning. Bekijk verklaring in register: https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/11988

Wat is een toegankelijke website?

Ons doel is dat onze websites, interne digitale systemen en mobiele applicaties toegankelijk zijn voor zo veel mogelijk mensen, ook al hebben ze beperkingen of voorkeuren. Dat betekent vooral het volgende:
  • De website is zo ingericht dat zo veel mogelijk mensen de informatie kunnen lezen en begrijpen wat er staat.
  • De website is met elke pc, tablet of smartphone te bedienen en te gebruiken, dus ook voor mensen met aangepaste apparatuur.

We streven dan ook om minimaal aan de internationale toegankelijkheidseisen te voldoen, WCAG 2.1 niveau AA (Web Content Accessibility Guidelines). Voor overheden is dit opgenomen in Digitoegankelijk EN 301 549. Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Dan kunt u contact opnemen via bzv@brabant.nl.