Intro proefberekening

De proefberekening wordt op dit beeldscherm niet ondersteund. Kies een apparaat met een groter beeldscherm van minimaal 1152 pixels breed.

Algemeen

Wil je weten hoe de BZV werkt en welke maatregelen je moet nemen om aan de BZV te voldoen? Op deze pagina kun je een proefberekening maken om te kijken hoe de BZV in zijn werk gaat.

De proefberekening scenario's zijn vrij in te voeren door geïnteresseerden, maar kunnen niet worden gebruikt bij een vergunningsaanvraag. Ook is het niet mogelijk om een proefscenario te bewaren, wel kan er een PDF-afdruk gemaakt worden van de resultaat pagina. Het ingevoerde scenario wordt automatisch verwijderd na het verlaten van de BZV-website.

Concept scenario’s die bedoeld zijn voor het (voor)bespreken met de gemeente, worden via het besloten gedeelte van de BZV-website gedeeld met de betrokkenen.

Werkwijze

Via onderstaande knop "Start Proefberekening" wordt er een leeg proefscenario gestart.

Om een BZV-score te kunnen berekenen is het eerst noodzakelijk om minimaal één of meerdere stalgegevens toe te voegen. Verdere uitleg hierover staat bij de invoer pagina stalgegevens.

Hierna kan een keuze gemaakt worden uit de diverse onderdelen van de BZV om punten te verzamelen voor het bepalen van de BZV-score. De diverse onderdelen zijn o.a.: Certificaten, Gezondheid, Fijnstof, Geur(emissie/-impact), Mineralen(kringloop), Verbinding (& omgeving) en Innovatie.
Voor het behalen van de minimale score van 7.25 punten voor de BZV-score, is het niet noodzakelijk om van alle certificaten of maatregelen van alle onderdelen gebruik te maken. Er word standaard 6 punten toegekend voor het voldoen aan de landelijke en/of Europese wetgeving.
Bij het invullen van een BZV-scenario kun je zelf een keuze te maken welke certificaten of maatregelen toegepast gaan worden om de minimale score te behalen. Voor beide groepen geld nog wel een eigen minimale score. De BZV-score is uiteindelijk terug te vinden onder Resultaat.

Verdere uitleg over de verschillende onderdelen staan op de bijbehorende invoer pagina.

Start Proefberekening